Menu
Ajánlat

Opracowanie Kart charakterystyki.
BIZTONSÁGI ADATLAPOK (MSDS)

A Biztonsági adatlap (MSDS) az 1907/2006/EK (REACH) Rendelet, 31 paragrafusa,  II melléklete alapján kerül kidolgozásra, amelyet a 2010.05.20 napi 453/2010/EK Rendelet módosított;

Biztonsági adatlapok gyártók és forgalmazók számára:
A biztonsági adatlapok az osztályozással és a jelöléssel együtt az alapoktól készülnek a következő, átadott információk alapján:

 

 • Kémiai termék egyes összetevőinek biztonsági adatlapjai.
 • Alkalmazott és ellenjavallt alkalmazások meghatározásai.
 • Osztályozási és jelölési rendszer meghatározása: jelenlegi érvényes DPD vagy új CLP.
 • Vizsgálatok eredményei, fizikai, kémiai, toxikológiai és ökotoxikológiai tulajdonságok.
 • Speciális körülmények meghatározása.

Biztonsági adatlapok importőrök és forgalmazók számára:
A gyártótól/beszállítótól kapott eredeti és aktuális biztonsági adatlapok alapján kerülnek elkészítésre.

BIZTONSÁGI ADATLAPOK idegen nyelven

A biztonsági adatlapok és címkék elkészítését az Európai Unióban használatos nyelveken ajánljuk.

Karta Charakterystyki – lengyel

Safety Data Sheets – angol nyelvű

Sicherheitsdatenblätter – német nyelvű

Bezpečnostní listy – cseh nyelvű

Biztonsági adatlap – magyar nyelvű

Fişă cu date de securitate – román nyelvű

Fiche de données de sécurité francia nyelvű

Fichas de datos de seguridad – spanyol nyelvű

Karty bezpečnostných údajov – szlovák nyelvű

Käyttöturvallisuustiedote – finn nyelvű

Säkerhetsdatabladet – svéd nyelvű

Sikkerhedsdatablad – dán nyelvű

Saugos duomenų lapas – litván nyelvű

Veiligheidsinformatieblad – holland nyelvű

Varnostni list – szlovén nyelvű

valamint

Паспорт безопасности – orosz nyelvű
Neves fordítói csapatokkal dolgozunk együtt

BIZTONSÁGI ADATLAP FRISSÍTÉSE
Biztonsági adatlap frissítése a 1272/2008/EK CLP Rendelet szerint
2015. június 1-től minden kémiai anyag és keverék esetében módosul a biztonsági adatlapon a kötelező osztályozás és jelölés az anyagok és keverékek osztályozására, jelölésére és csomagolására vonatkozó 1272/2008 (CLP) sz. Rendeletnek megfelelően.

flammebottleexclamAquatic-pollut-redsilhouete

A meglévő DSD-DPD osztályozás újraosztályozása a CLP rendeletnek, figyelembe véve:

–  az új koncentráció tartományokat,

–  az új veszélyességi kategóriákat.

CSOMAGOLÁSOK JELÖLÉSE; CÍMKÉK

Termékcímkék (jelölések) megfelelő szövegeinek a kidolgozása egységcsomagolásra, a termékek tulajdonságainak a figyelembe vételével:

 • Kémiai anyagok és keverékek
  • Aerosolok
  • Kozmetikumok,
  • Biocid termékek,
  • Mosószerek

 

Meglévő címkék tartalmi helyességének az elemzése.

TANÁCSADÁS; SZAKVÉLEMÉNYEK; SZOLGÁLTATÁSOK
Kémiai anyagok biztonságos használata a munkavégzés helyén a REACH és CLP rendeletek alapján.A legfrissebb jogszabályok ismerete alapvető eszközt jelent a jogszabályokkal erősen szabályozott piacon tevékenykedő vállalat támogatásában.A cégek mindennapos életében kivételesen nehéz és időigényes az összes módosítások nyomon követése, további nehézséget okoz a gyakran összetett és bonyolult jogszabályok. Elengedhetetlen a kompetens szakemberek segítsége. 
Biztonsági adatlapokat, címke szövegeket jogi viszonylatban érintő, ellenőrző szervek jegyzőkönyveivel és fogyasztók reklamációival kapcsolatos magyarázatok és vélemények.REACH Rendelet alapján Vállalkozókat érintő kötelezettségek műszaki – jogi véleményei:II Melléklet – biztonsági adatlapXIV Melléklet – engedélyezések és jelöltlista

XVII melléklet – forgalmazási és alkalmazási korlátozások

Valamint megállapított témára vonatkozó egyéb műszaki vélemények.

 

SOFTWARE ANALYSIS

Biztonsági adatlapok és expozíciós forgatókönyvek készítésére szolgáló Informatikai rendszerek és platformok alapos elemzése és osztályozása, különös tekintettel:

 • a REACH rendelet,
 • a CLP rendelet,
 • az ADR jogszabályok,
 • a lengyel nyelv helyes használata,
 • az uniós és lengyel törvény szabályai,
 • az alkalmazott meghatározások helyes és szakmai kiválasztásának megfelelősségére.

Holland, francia, spanyol és norvég cégek programjait véleményeztük.

ÁRMEGÁLLAPÍTÁS

Kérésre komplex ajánlatot dolgozunk ki az ügyfél igényei szerint.
A szolgáltatás ármegállapítását az elvégzendő munka, a benyújtott anyagok és a szolgáltatások meghatározása alapján végezzük.

Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.